Velkommen til Fantasigründerskolen

Er du ung, motivert, og har lyst til å lære mer om prosjektarbeid og ledelse? Fantasigründerskolen er en prosjektlederskole for alle som er interessert i det fantastiske og som vil lære mer om å starte opp og drive egne prosjekter.

Meld deg på Fantasigründerskolen 1- 4. september!

På Fantasigründerskolen arrangeres kurs og verksteder i ledelse og prosjektarbeid. I tillegg kan man velge mellom tre spesialistkurs som tar for seg hver sin bit av prosjektarbeidet: formeren, fikseren eller realisten. Utenom kursene er det tid til spill, lek og sosialt.

Alle som deltar på Fantasigründerskolen blir Fantasigründere, og sammen er vi en gruppe ungdommer som bruker tiden vår på å skape ting sammen. Fantasigründerskolen er ikke bare et sted man kan utvikle evnene sine som prosjektleder, men også et sted hvor man kan finne inspirasjon og møte andre kreative, engasjerte mennesker.

Dersom skolen inspirerer til å starte opp et prosjekt i Fantasiforbundet vil man få den oppfølgingen man selv ønsker i arbeidet senere.

Nye bilder

Fantasigründerskolen

Følges av 8 medlemmer.

Fantasigründerskolen er en kreativ prosjektlederskole for unge mennesker som vil lære å jobbe kreativt med gode ideer. Med jevne mellomrom arrangerer Fantasiforbundet Fantasigründerseminarer for ungdommer i forskjellige aldre. Mer om sonen

Origo Fantasigründerskolen er en sone på Origo. Les mer
Annonse