Hvilke kurs kan man delta på?

På Fantasigründerskolen kan man velge mellom 3 ulike kursløp: Realisten, Formeren og Fikseren. Alle kursløpene dekker viktige funksjoner i en prosjektgruppe. I tillegg deltar alle deltakerne på felleskurs i ledelse og prosjektteori.

Rolle: Formeren

Å holde på visjonen

Formeren er den som har ansvaret for den kreative utviklingen av et prosjekt. Det er formeren som leder gruppa gjennom prosessene hvor man sammen krystalliserer selve essensen av prosjektet ned til en nesten magisk plan. Det er formeren som sørger for at gruppa jobber med ideene sine hele tiden, utvikler prosjektet, og jobber utad for å kommunisere til andre hva prosjektet handler om.

Formeren vet at det er viktig å holde essensen i fokus: ideen om hva prosjektet egentlig handler om. Formeren har oversikt over visjonen, målene og det gruppa skal få til sammen. Å skrive en søknad, se etter sponsorer eller å få deltakere til å betale billett er heller ikke lett uten en lettfattelig grunnidé å presentere.

Ved å velge formerkurset vil du lære om idéutvikling, kommunikasjon, søknadsskriving og promotering.

Rolle: Fikseren

Røddig arbeid

Fikseren er en praktiker i ordets rette forstand. Der noen snakker om det som må gjøres er fikseren den som gjør det. Det handler om å gjøre en jobb på best mulig måte, og om å ta de praktiske avgjørelsene som får ting gjort. En fikser er god til å planlegge arbeidet, både før, under og etter et prosjekt, og sørge for at alt det praktiske faller på plass.

Fikseren vet hva man trenger og ikke trenger, og at nok tid og grundig arbeid alltid lønner seg.

Fikseren er god til å planlegge, og til å se utfordringer og løsninger. Når mye skjer på en gang er det mange som mister oversikten. Fikseren er den resten av teamet kan snu seg mot for å få en praktisk vei ut av stormen, og som sørger for at alt er timet og tilrettelagt.

Ved å velge fikserkurset vil du lære om kjøreplaner, arbeidsstyring, rigging og praktisk lederskap.

Rolle: Realisten

Med marginene på din side

Realisten vet godt at et prosjekt er begrenset i hva det har av penger, tid og arbeidskraft. Det handler om å bruke det man har på en smart, planlagt og gjennomtenkt måte. Det sikrer både et solid prosjekt og en troverdighet som er viktig for partnere og bidragsytere.

Det å maksimere effekten av ressursene som er tilgjengelig når man skal jobbe med et prosjekt er ikke enkelt. Realistens jobb er å følge med slik at penger, tid og arbeidskraft fordeles for å skape et best mulig resultat. Dessuten er realisten den viktigste kontaktpersonen for partnere og bidragsytere til prosjektet.

Det å være realist handler om å passe på at man får sagt ja til andres forslag så mange ganger som mulig. Det handler om fylle hele potensialet samtidig som man har kontroll og beina på bakken.

Ved å velge realistkurset vil du lære om pris og ressursbruk, å skaffe gode tilbud og avtaler, om å budsjettere fornuftig og om å føre enkelt regnskap.

[Bilde 1648571 finnes ikke eller har blitt slettet]
Vist 369 ganger.